Thời gian từ 8h đến 22h tất cả các ngày trong tuần. Cam kết giải quyết trong 24h
Matsons.vn hoặc gửi liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số Hotline: 0976 577 854

 • Hỗ trợ mua hàng - đặt hàng online

  Mobile: 04 3931 0707 - 0976 577 854

  Yahoo:

 • Hỗ trợ bán buôn - liên hệ hợp tác

  Mobile: 04 3931 0707 - 0976 577 854

  Yahoo:

 • Giải quyết mọi thắc mắc - khiếu nại

  Mobile: 04 3931 0707 - 0976 577 854

  Yahoo:

support

Mỗi lời phàn nàn góp ý với chúng tôi là 1 món quà, mọi liên hệ vui lòng gửi qua email

matson.vn@gmail.com

Danh mục

 

OHUI

OHUI (0 sản phẩm)

 

 

Giới thiệu thương hiệu: OHUI

<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px;">Thương hiệu OHUI</span><span style="line-height: 18px;">&nbsp;được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu ban đầu, với một trong ba trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu h&agrave;ng đầu về mỹ phẩm t&ocirc;n vinh n&eacute;t đẹp cho phụ nữ. Trải qua hơn 50 năm kinh nghiệm trong khoa học sinh học, c&aacute;c th&agrave;nh phần độc quyền của OHUI đ&atilde; được ph&aacute;t triển để chủ động ngăn chặn sự đ&aacute;nh mất qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi chất ở da.</span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="line-height: 18px;">C&aacute;c sản phẩm của OHUI sẽ th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi chất tự nhi&ecirc;n của da để bảo vệ v&agrave; củng cố chức năng cơ bản của l&agrave;n da, cũng như nu&ocirc;i dưỡng từ s&acirc;u b&ecirc;n trong cho l&agrave;n da lu&ocirc;n mềm mịn, trắng s&aacute;ng. OHUI &ndash; Thương hiệu h&agrave;ng đầu đặc trưng về những sản phẩm cho c&ocirc;ng cuộc thay đổi, cải thiện lại l&agrave;n da tươi trẻ cho ph&aacute;i đẹp. Về cơ bản qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o h&oacute;a v&agrave; mất nước da đ&atilde; được h&igrave;nh th&agrave;nh bởi sự mất khả năng t&aacute;i tạo da v&igrave; thế c&ocirc;ng thức của trong từng sản phẩm của OHUI cũng nhanh ch&oacute;ng được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; tạo n&ecirc;n một thương hiệu tuyệt vời chăm s&oacute;c sắc đẹp cho phụ nữ đến h&ocirc;m nay.</span></span></p>

Đăng ký nhận Coupon+